Cv-ul directorului

CURRICULUM VITAE

Nume, prenume: Puiu Veronica

Data naşterii: 05.02.1980

Adresa la domiciliu: Miron Costin 13/2 ap.28, mun. Chişinău MD2068

Telefon de serviciu: 022 425199

Tel. Domiciliu /Mobil: 022447153, 069028186

Email: puiuva@inbox.ru

Studii: 1997-prezent

2017-2019 Studii de maşter la UPSC I.CREANGĂ, facultatea “Formarea continuă a cadrelor didactice și a celor cu funcții de conducere”, specialitatea “Leadership & instruction” (limba de instruire- engleza)

2005-2007 Stdudii de maşter la UPSC I.CREANGĂ, facultatea “Formarea continuă a cadrelor didactice și a celor cu funcții de conducere”, specialitatea Specialitatea “Management şi consiliere în pedagogie preşcolară” (limba de instruire-româna)

2002-2005 Studii superioare, licențiat în pedagogie, USM, facultatea “Limbi moderne și clasice”, Specialitatea “profesor”

1996-2001 Studii superioare de scurtă durată, la CNCC al ASEM,

facultatea “Relaţii economice internaţionale”, specialitatea “economist”

Formare profesională:

Mai-iunie 2008: Cursuri de formare “Contabilitate financiară șI fiscalitatea” (trei luni) la CONTABIL-SERVICE SRL

Septembrie 2016: Cursuri de instruire /perfecționare în domeniul protecției civile, Serviciu de stat de protecție civilă și situații excepționale.

Octombrie 2016: Cursuri de formare professională “Psihopedagogie. Didactica disciplinei de specialitate. Tehnologii informaționale în comunicare”, UNIVERS ACADEMIC

Martie 2017: “Respectarea legislației muncii în contextul modificărilor și cempletărilor în Codul Muncii”, Intelect Center

Iulie 2017: Trainingul internaional “Human resource indispensable in educational process quality assurance” (Halkidiki, Grecia)

Decembrie 2017: Participare la cursul internațional “Managementul instituțional și al resurselor umane în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar și școlar” (Cluj-Napoca, Romania)

Februarie 2018: Participarea în cadrul mesei rotunde “Educația în vizorul societății prin optica presei. Dreptul la transparență și informații corecte”, DGETS

Martie 2018: Programul de formare continuă “Consilierea familiei și managementul educational în contextual pedagogiei postmoderne”, CENTRUL DE CONSULTARE ȘI GHIDARE ÎN CARIERĂ

Mai 2018: Participarea la proiectul internațional transfrontalier”Programe artistice între traditional și modern”, DGETS

Aprilie 2018: Participarea la forumul de idei pedagogice în calitate de formator, “Funcționalitatea platformei electronice în regim on-line”, DIALOGURI CHIȘINĂUIENE

Decembrie 2018: Participarea la trainingul “Dezvoltarea personală și inteligența emoțională”, ACADEMIA NICOLAE DUMITRESCU

Experienţa profesională:

2005-2007: manager logistică în domeniul accesoriilor și producerii de geamuri cu termopane și ferestrelor PVC în EUROFASAD SRL (companie de comerț Moldo-Ucraineană)

2008-2009: Managerul secției “Oils, gas and chemicals” în SGS MOLDOVA (companie Elvețiană în domeniul de inspecție, certificare, expertiză, verificare, monitorizare, control calitate și cantitatea mărfurilor).

2009-2012: Director General în compania STILPLAST-COM SRL (import și comerț a rechizitelor de birou)

08.2015-09.2016: IET nr.l 18, profesor de limbă engleză/educator

10.2016-30.05.2017: IET n r.l37, educator

30.05.2017- 3.01.2019: Director cresa-grădinită nr. 128, sl Ciocana

3.01.2019prezent: șef interimar DETS sl Ciocana

 

Scopul general al funcţiei deținute:

Asigurarea promovarea şi realizarea în teritoriu a politicii educaţionale a statului privind asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare şi de desfăşurare a procesului educațional.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Monitorizarea activitatății DETS în domeniul economico-financiar şi administrativ;
 2. Coordonarea gestionării mijloacelor financiare;
 3. Monitorizarea întocmirii şi executării legale a devizelor de cheltuieli în instituţiile de învăţământ din subordine;
 4. Coordonarea procesului de achiziţii a mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru necesităţile instituţiilor de învăţământ din subordine;
 5. Asigurarea procesului de pregătire a instituţiilor de învățământ către noul an de studii şi sezonul rece;

Cunoştinţe și abilități:

 • cunoașterea practicilor manageriale;
 • cunoașterea aprofundată a legislației generale și specifice în domeniul educației, cunoașterea practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoștințe de operare pe calculator; Word, Excel, Internet.
 • de organizare, planificare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi;
 • capacitate de a comunica eficient verbal și scris.

 

Limbi străine: Româna/rusa – materne

Engleza – avansat

Franceza – mediu