Date statistice

Instituția de Educație timpurie nr.128 și-a început activitatea în 1963. Clădirea instituției este ajustată cu o capacitate de 75 copii conform proiectului. În grădiniță activează, conform statelor vizate

și aprobate annual: un director, metodist, 8 educatori, șef de gospodărie, asistent medical, un conducător musical, 3ajutori de educatori, o dădacă sanitară, o spălătoreasă, un magazioner, un bucătar, un bucatar auxiliar și 3 paznici.

Patru grupe de copii sunt fregventate de circa 75 copii zilnic, pe liste fiind 91 copii. Deci fregvența este de circa 83% în dependență de perioada anului. Trei grupe sunt dotate cu dormitoare separate, una-nu. În instituție funcționează cabinetul medical, dotat con-m cerințelor sanitare avînd și un isolator separat. Blocul alimentar al instituției este bine amenajat și dotat cu toate cele necesare pentru asigurarea unei alimentații calitative copiilor din instituție. Instituția dispune de 2 depozite, unul în interior și altul separat de instituție pentru legume, recent reparat capital. Spălătoria instituției este amplasată în subsolul clădirii grădiniței și a fost de asemenea recent reparată. Sala muzicală a instituției este amplasată în inima grădiniței. În grădiniță lipsește un cabinet metodic amenajat și dotat cee ace crează dificiențe în activitatea metodică a instituției. Terenul grădiniței este bine amenajat. Fiecare grupă dispone de un teren separate dotat cu pavilion separate. Pe teritoriul instituției este amenajat și un teren sportive, unde se petrec activități sportive cu copiii din instituție.