Misiune-viziune

Misiunea

Pornind de la importanța educației timpurii în dezvoltarea ulterioară a copiilor, Instituția de educație timpurie nr.128”Căsuța din poveste”va promova un invatamint de calitate, adaptat particularităților de virstăși individuale ale copiilor, va asigura formarea unei “personalitati”.

Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, caracterizată prin disciplina copiilor, a cadrelor didactice, a întregului personal al grădiniţei, un demers ordonat al activității de joc şi învățare și un mediu atractiv de activitate, spații educaţionale bine întreținute și dotate corespunător cu echipamente, materiale și mijloace didactice, corelate cu creşterea performanţelor. Acesta este temeiul pentru care includem mediul de învățăre în categoria aspectelor pe care ne propunem să le dezvoltăm.

Viziunea

“Educaţia, representînd o prioritate naţională, constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, de reproducere şi de dezvoltare a capitalului uman, de realizare a idealului şi a obiectivelor educaţionale, de formare a conştiinţei şi identităţii naţionale, de promovare a aspiraţiilor de integrare European şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.” STRATEGIA SECTORIALĂ DE DEZVOLTARE PENTRU ANII 2012 – 2020

Sub deviza „Educarea minții fara cea a inimii nu este educatie deloc.” de Aristotel, grădinița “Căsuța din poveste” își propune să devină o instituție de educație centrată pe copil, cu un climat psihologic favorabil pentru dezvoltareamultilaterală a copiilor, promovînd accesului liber la educaţia de calitate, valori naționale și parteneriatul cu familia indiferent de nivelul de dezvoltare, veniturile familiei, sex, origine etnică, etc.